Meet & Greet over de grens

Wij zouden graag willen samenwerken met Duitse boomteeltorganisaties, om zo meer (eu)regionaal te kunnen acteren. We willen graag onze krachten bundelen en vooral onze boomteeltsector in deze regio internationaal beter positioneren. Wij zijn ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen op zowel vaktechnisch als op persoonlijk gebied. 

Daarom organiseren wij als The Green Connection een kennismakingsbijeenkomst onder de naam „Meet & Greet“ voor ondernemers in de boomteelt uit onze grensregio en met kwekers vlak over de grens uit de Niederrhein op donderdag 17 augustus a.s. van 18.30 tot 21.30 uur in kasteel Walbeck, Am Schloß Walbeck 31, Walbeck/Geldern.

Bent u ondernemer in de boomteelt en aangesloten bij een van de lid-organisaties van The Green Connection, schrijf dan in via info@thegreenconnection.eu  

uitnodiging


 

Belangrijkste activiteiten lid-organisaties The GreenConnection 2017

 
 22 - 23 jan        TreeVention en Lagenbeurs te Venlo
 
 24 t/m 27 jan     IPM te Essen (Dld)
 
15 febr               Jaarvergadering Boomteeltstudieclub 
 
 7 mrt                  Florall vakbeurs Wagem (Be)
 
 18 t/m 25 juni    Potrozenshow Rozenhof te Lottum
 
17 aug                'Meet & Greet' (euregionaal Kwekerscafe)
                           Schloss Walbeck (Dld)
 
 23 t/m 26 aug    Plantarium te Boskoop
 
 21 t/m 25 aug    Opendeurdagen boomkwekerijen N-Limburg
 
 04 t/m 06 okt     Groot Groen Plus te Zundert 
 
 16 nov               Jaarsymposium LLTB
 
 

 

 


Nieuwsbrief

Achternaam
E-mailadres *