Plantgezondheid en fytosanitair

Xylella fastidiosa

De bacterieziekte Xylella fastidiosa (Xf) wordt een groot probleem. De ziekte kan voorkomen in een groot aantal waardplanten. Waaronder bijna het gehele boomkwekerijsortiment, een aantal vaste planten en kuip- en potplanten.    

Bij een vondst van Xylella worden een groot aantal verstrekkende maatregelen van kracht, gericht op uitroeiing van de bacterie. Deze maatregelen houden in dat er een besmet gebied wordt ingesteld, waarbinnen de geïnfecteerde planten zich bevinden, met een bufferzone erom heen van 10 km die  minimaal 5 jaar in stand blijft. Uit de bufferzone mag geen plantmateriaal van de waardplantenlijst  worden verhandeld. We raden u aan goed kennis te nemen van deze lijst.

Lees hier verder


Bestuur kiest Hans de Swart van de vakgroep Boom- en Vaste Plantenteelt LLTB als voorzitter

 

Belangrijkste activiteiten lid-organisaties The GreenConnection 2017

 
 22 - 23 jan        TreeVention en Lagenbeurs te Venlo
 
 24 t/m 27 jan     IPM te Essen (Dld)
 
15 febr               Jaarvergadering Boomteeltstudieclub 
 
 7 mrt                  Florall vakbeurs Wagem (Be)
 
 18 t/m 25 juni    Potrozenshow Rozenhof te Lottum
 
 23 t/m 26 aug    Plantarium te Boskoop
 
 21 t/m 25 aug    Opendeurdagen boomkwekerijen N-Limburg
 
 04 t/m 06 okt     Groot Groen Plus te Zundert 
 
 16 nov               Jaarsymposium LLTB
 
 

 

 


Nieuwsbrief

Achternaam
E-mailadres *