Nieuws

Richard Jeucken nieuwe voorzitter The Green Connection

Vanuit de euregionale (Europese) gedachte wisselt de voorzitter van The Green Connection elke 2 jaren. Richard Jeucken van de lid-organisatie Garden Plant B.V. nam begin 2018 het stokje over van Hans de Swart.
Lees meer

Ondernemersontbijt een succes

Zum deutsch-niederländischen Unternehmerfrühstück für die grüne Branche hatte The Green Connection zusammen mit Agrobusiness Niederrhein in einen Baumschulbetrieb für Jungpflanzen nach Lottum eingeladen.
Lees meer

Eerste Euregionaal ondernemersontbijt bij Rötjes Young Plants

The Green Connection wil d.m.v. enkele bijeenkomsten tussen Duits- en Nederlandse ondernemers uit het grensgebied de internationale samenwerking bevorderen. We doen dit in samenwerking met Agrobusiness Niederrhein in de vorm van twee gezamenlijke ontbijten met bedrijfsbezichtiging. Het eerste ondernemersontbijt vindt plaats op donderdag 15 maart, aanvang 08.30 uur op locatie Rötjes Young Plants , Horsterdijk 116 te Lottum. In het najaar zal Agrobusiness Niederrhein deze activiteit op een bedrijf in de Niederrhein organiseren, waar boomteeltondernemers uit deze grensregio wederom van harte welkom zijn. Spreekster Peggy Leurs van Tuincentrum Leurs Venlo gaat in op de vraag hoe zij als tuincentrum inspelen op de consument wetende dat de doelgroep bestaat uit consumenten uit het grensgebied NL en DLD (Niederrhein). Opgave tot uiterlijk 8 maart onder vermelding aantal personen (alleen ondernemers) met uw emailadres via: info@thegreenconnection.eu
Lees meer