Cijfers

Feiten en cijfers over de boomteeltsector en het gebied Greenport Venlo.

 • Greenport Venlo is de meest complete en diverse agro- en foodregio in Nederland.
 • De regio Greenport Venlo is een belangrijk productiegebied binnen de nationale boomteelt met circa 4.000 ha boomteelt.
 • Greenport Venlo is het grootste aaneengesloten productiegebied voor boomteelt in de wereld (Euregio), met als kenmerk het brede en diepe assortiment dat er wordt geproduceerd.
 • Nederlandse boomteeltareaal is 17.500 ha. Dat is 12% van de totale Nederlandse tuinbouw.
 • Tendens: minder boomteeltbedrijven door schaalvergroting en specialisatie. 
 • 2010: 3.750 boomteeltbedrijven, circa 40% van alle sierteeltbedrijven.
 • Er zijn 375 bedrijven gevestigd in de provincie Limburg.
 • In het totale werkgebied van Greenport Venlo bevinden zich 550 bedrijven die goed zijn voor 2500 arbeidsplaatsen. 
 • Totale productiewaarde boomteeltsector 592 miljoen euro. 
 • Boomteeltsector heeft een breed scala aan producten, onder andere laan- en parkbomen, bos- en haagplantsoen, rozenstruiken en sierconiferen.
 • Circa 75% van de in Duitsland geïmporteerde boomteeltproducten is afkomstig uit Nederland.
 • De totale waarde van de producten van de Nederlandse boomteeltsector bedraagt circa 600 miljoen euro.
 • De productiewaarde van de boomteelt in de regio Greenport Venlo bedraagt ongeveer 150 miljoen euro.
 • Omzet van bedrijven met aanverwante economische activiteiten (boomteeltgerelateerd) naar schatting 250 miljoen euro. 
 • Resultaat duurzaamheidanalyse Greenport Venlo: gebied bezit hoogwaardige duurzame elementen.