Nieuws

Boomteeltsector Euregio Venlo bundelt krachten in The Green Connection!

Visie en ambitie van het cluster gelanceerd tijdens symposium op 2 december te Horst.

Het bomencluster Greenport Venlo speelt een belangrijke rol binnen de Euregio Greenport Venlo. Om deze rol verder te kunnen uitbouwen en echt grote stappen te kunnen zetten is het noodzakelijk dat de boomteeltregio een duidelijk gezicht krijgt én dat alle betrokken in het boomteeltcluster nauwer gaan samenwerken. Dat gaat nu gebeuren. Onder begeleiding van Rijnconsult hebben allebelanghebbenden uit de boomteelt hebben de krachten gebundeld én gekozen voor een krachtige naam: The Green Connection. Afgelopen donderdag werd tijdens een symposium in Horst de nieuwe naam gelanceerd, maar tegelijk ook de visie en ambitie van het cluster gepresenteerd aan een groot publiek.

Niet alleen behoort de boomteelt in de Euregio Venlo tot een van de belangrijkste productie- gebieden van Europa. Daarnaast draagt diezelfde sector met een productiewaarde van circa 150 miljoen euro, een clusterwaarde van 250 miljoen en een werkgelegenheid van ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen in belangrijke mate bij aan de Euregionale economie. “Een sterke boomteeltsector is simpelweg erg belangrijk voor de regio”, zegt Rutger Lommerse. Hij is de kersverse voorzitter van The Green Connection. Lommerse: “Om aandacht en erkenning te krijgen hadden we als boomteeltsector dringend behoefte aan een eigen identiteit, met een eigen naam. Een samenwerkingsverband van alle boomkwekers en andere betrokkenen uit de boomteeltsector. Gekozen is voor The Green Connection.”

Doelstellingen en ambities
The Green Connection zet hoog in. In 10 jaar tijd wil zij de clusterwaarde verdubbelen van 250 naar 500 miljoen euro. Dat wordt grotendeels gerealiseerd door een forse groei in het boomteeltareaal en de doorontwikkeling van het assortiment, maar vooral ook door een toename van aanverwante activiteiten. Lommerse: “De kansen daarvoor zijn legio. De Euregio Greenport Venlo onderscheidt zich van andere boomteeltcentra onder meer door haar diverse en complete assortiment en goede logistieke ligging. Eigenschappen die het mogelijk maken om de toegevoegde waarde van de boomteelt in de regio te vergroten.”

Thema’s en projecten
Geen woorden, maar daden: ook dat is een vuistregel voor The Green Connection. “Daarom gaan we ook echt aan de slag met de gewenste groei in areaal en de ontwikkeling van het assortiment”, zegt Lommerse. “Dat doen we via een vijftal thema’s. Ruimte creëren om te ondernemen, aandacht voor een sterk Euregiomerk en het imago van de sector, het verder ontwikkelen van handel en afzet, het versterken van kennis en innovatie en het vizier op de Euregio. Deze thema’s krijgen concreet vorm door projecten waarbij een grote groep kwekers en andere belanghebbenden betrokken wordt. Sommige projecten lopen al, andere worden de komende tijd verder uitgewerkt. Maar ruimte voor nieuwe ideeën blijft er natuurlijk altijd. Daarom nodigen we belangstellenden ook van harte uit om hun ideeën bij ons kenbaar te maken.”

Symposium
’Een boeiende en bloeiende toekomst. Onder dat motto vond donderdag in Horst het symposium van The Green Connection plaats. Naast de presentatie van de naam, het aanbieden van de strategische agenda én de lancering van de website van The Green Connection passeerden tal van inspirerende initiatieven en projecten de revue. Daarbij kwamen verschillende sprekers aan het woord: Leon Litjens, wethouder van de gemeente Horst aan de Maas, burgemeester van Venlo Hubert Bruls, gedeputeerde van de provincie Limburg Ger Driessen en Coos Rijsdijk, voorzitter van Greenport Boomteelt Nederland. Maar natuurlijk ook de boomkwekers zelf. Een van hen is Paula Leenders van Boomkwekerij Peter Leenders BV in Helden. “We beseffen maar al te goed dat samenwerking nodig is om onze doelen te realiseren. Samen kunnen we de sector op de kaart zetten en de regio als hét belangrijkste tuinplantengebied! Zo kunnen we bijvoorbeeld logistieke voordelen behalen en samen andere markten benaderen. Samenwerken is in mijn ogen de grote verdienste van The Green Connection’’.

Website en visieboek
Inmiddels is ook de website www.thegreenconnection.eu online. Een handig middel voor belangstellenden om kennis te maken met The Green Connection. Op de site kan men onder andere het visieboek van The Green Connection vinden, met daarin alle doelen en ambities van het cluster.