Nieuws

Eerste Euregionaal ondernemersontbijt bij Rötjes Young Plants

The Green Connection wil d.m.v. enkele bijeenkomsten tussen Duits- en Nederlandse ondernemers uit het grensgebied de internationale samenwerking bevorderen. We doen dit in samenwerking met Agrobusiness Niederrhein in de vorm van twee gezamenlijke ontbijten met bedrijfsbezichtiging. Het eerste ondernemersontbijt vindt plaats op donderdag 15 maart, aanvang 08.30 uur op locatie Rötjes Young Plants , Horsterdijk 116 te Lottum. In het najaar zal Agrobusiness Niederrhein deze activiteit op een bedrijf in de Niederrhein organiseren, waar boomteeltondernemers uit deze grensregio wederom van harte welkom zijn. Spreekster Peggy Leurs van Tuincentrum Leurs Venlo gaat in op de vraag hoe zij als tuincentrum inspelen op de consument wetende dat de doelgroep bestaat uit consumenten uit het grensgebied NL en DLD (Niederrhein). Opgave tot uiterlijk 8 maart onder vermelding aantal personen (alleen ondernemers) met uw emailadres via: info@thegreenconnection.eu