The Green Connection

The Green Connection is een platform voor alle organisaties betrokkenen met  het boomteeltcluster in de Euregio Greenport Venlo, zowel uit Nederland als Duitsland. Een soort samenwerkingsverband opgezet tussen regionale en bestaande  autonome organisaties ter bevordering en het gezamenlijk opereren  binnen de sector boomteelt in de grensregio Limburg-Duitsland. Regionale samenwerking wordt hierdoor meer in een gezamenlijke vorm gegoten.  

De kansen om de toegevoegde waarde te vergroten liggen er, want de Euregio Greenport Venlo onderscheidt zich door haar diverse en complete assortiment en perfecte logistieke ligging. Onze inspanningen moeten leiden tot een win-win situatie. Iedereen moet verdienen en er beter van worden: kwekers, handel, logistiek, andere dienstverleners en kennisinstellingen en -instituten. Ook uw organisatie kan meedoen aan The Green Connection!

Belangrijkste doel
Het belangrijkste doel van onze samenwerking is elkaar te verbinden, te promoten en versterken en gezamenlijk te opereren om deze Euregio uit te laten groeien tot het meest marktgerichte bomencluster van Europa, met de hoogste toegevoegde waarde in de markt.

Nationale verbindingen
Uiteraard leven we in de regio niet op een eiland. Naast de regionale verbinding binnen Greenport Venlo regio is The Green Connection inhoudelijk verbonden met de vijf boomteeltgebieden in ons land, te weten de Greenports Regio Boskoop, Neder-Betuwe, Zundert, Midden-Brabant en de regio Venlo.
Door onze samenwerking van organisaties binnen onze stichting is het gezamenlijk optrekken richting Greenport(s) Nederland mogelijk.

Internationale verbindingen
Samenwerking houdt niet op bij de grens. In het geval van Greenport Venlo en Limburg zeker niet. De ambities van het boomteelt cluster in de regio Venlo houdt immers niet op bij de grens! De Duitse zijde van de grens is niet alleen een belangrijk afzetgebied, het ook een belangrijk teeltgebied. Sterker: samen vormen deze teeltgebieden het grootste aaneengesloten (!) boomteeltgebied: het zogenaamde hart van Europa!
 

Meer informatie? Neem contact met ons op.