Visiedocument

Visiedocument

De boomteeltsector in de Euregio Venlo op de kaart zetten en uitgroeien tot het sterkste bomencluster van Europa! Dat is de uitgangspositie en de ambitie van The Green Connection die staat verwoord in
het visieboek ‘Een boeiende en bloeiende toekomst’.  Hierin is het belang, de visie en de ambities van The Green Connection en de kansen die er liggen - zeker binnen de Greenport Venlo -, verwoord.

Tijdens het herinrichtingsproces in 2014 werden de visie en doelstellingen aangepast en luiden nu als volgt:

Visie

The Green Connection is een platform van autonome aangesloten organisaties binnen of aanverwant aan de boomteeltsector in de grensregio Limburg, Oost-Brabant en de Niederrhein (Dld.) met als doel elkaar te verbinden, te promoten en versterken en gezamenlijk te opereren om deze Euregio uit te laten groeien tot het meest marktgerichte bomencluster van Europa, met de hoogste toegevoegde waarde in de markt.

Doelstellingen

  • Overleggen en informatie uitwisselen, zodat aangesloten organisaties van elkaar weten wat zij doen of trachten te bewerkstelligen;
  • Gezamenlijk activiteiten realiseren;
  • Zowel intern als voor zover het noodzakelijk wordt geacht met externe organisaties coördineren en afstemmen;
  • Verbinding zoeken met andere organisaties uit de Euregio die de TGC visie kunnen versterken;
  • De Euregio in een betere marktpositie brengen.

Het visieboek ‘Een boeiende en bloeiende toekomst’ is een boeiend en interessant naslagwerk voor iedereen in de boomkwekerij - binnen en buiten de regio. Boordevol informatie, feiten en cijfers en aangevuld met verschillende tabellen, grafieken en overzichten voor een compleet beeld. En is gratis beschikbaar: download eenvoudig hieronder de gewenste versie!

Download
Download hier het visieboek van The Green Connection (Nederlandstalige versie).
Download hier het visieboek van The Green Connection (Duitstalige versie).

Indien u het visieboek graag gedrukt ontvangt, vul hier uw gegevens in.

Meer informatie? Neem contact met ons op.