Wie is The Green Connection?

The Green Connection werd eind 2010 opgericht door kwekers en sectorpartijen, om de boomteeltsector in de Euregio Greenport Venlo verder te versterken. Een tiental kwekers verenigd in het Platform Boomteelt Venlo stond aan de basis van The Green Connection. Er ontstond een stichting waarin boomkwekers en andere sectorpartijen zich konden aansluiten om de boomkwekerijsector in de regio Venlo te profileren en de boomkwekerijsector in de Euregio Greenport Venlo op de kaart te zetten. Verbinding, samenwerking en krachtenbundeling, gekoppeld aan visie en daadkracht was de uitgangsstelling met als gezamenlijk doel de Greenport Venlo uit laten groeien tot het meest marktgerichte bomencluster van Europa, met de hoogste toegevoegde waarde in de keten. 

Alleen voor de boomteelt belangrijke organisaties uit deze euregio kunnen lid worden in plaats van voorheen het lidmaatschap van individuele kwekerijen. Doch Is een bedrijf of kwekerij lid of aangesloten bij een der bovenstaande lid organisaties, is men automatisch vertegenwoordigt in The Green Connection.

Ook uw organisatie kan wellicht de boomteelt in onze regio mee versterken!

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Naam

The Green Connection is geen toevallige naam. Het boomteeltcluster in de Euregio Greenport Venlo heeft deze krachtige naam heel bewust gekozen:  het woord "verbinden" speelt een grote rol bij The Green Connection. Het draait bij al onze activiteiten om verbinding. Bijvoorbeeld de verbinding  tussen alle Euregionale belanghebbenden uit de boomteelt. Omdat we alleen door verbinding en samenwerking de boomteeltsector binnen Greenport Venlo stevig op de kaart kunnen krijgen. En optimaal het enorme potentieel van onze Greenport Venlo kunnen benutten. Daarmee zal het geluid van Greenport Venlo sterker dan ooit doorklinken binnen de Nederlandse boomteelt.